Netsis Çözümleri

Logo Netsis çözümleri ile iÅŸletmenizde yüksek verimlilik kazandırın                            

 

 

Büyük ölçekli iÅŸletmelere ve holdinglere özel Logo ERP sisteminin kapsamlı standart modülleri ve isteÄŸe baÄŸlı ek modülleriyle, üretimden satışa kadar bütün süreçleri en verimli ÅŸekilde yönetin.

Bir iÅŸletmenin ölçeÄŸi ne kadar büyürse, teknoloji altyapısının da o kadar güçlü olması gerekir. Gerek iÅŸ hacmindeki gerekse çalışan sayısındaki artışla birlikte süreçlerin etkili yönetimi ve denetimi de giderek daha fazla önem kazanır. Özellikle de üretim yapan ya da geniÅŸ bayi kanalıyla çalışan büyük ölçekli iÅŸletmelerin bu noktada en büyük yardımcısı, farklı sektörlerin ihtiyaçları düÅŸünülerek geliÅŸtirilmiÅŸ, ek uygulamalarla desteklenebilen, özel yapılandırmalara uygun bir platform sunan ERP sistemidir.

Büyük ölçekli iÅŸletmelerin iÅŸ süreçlerini çok daha düÅŸük maliyetlerle, pratik ve etkin bir ÅŸekilde yönetmesi için özel çözümler geliÅŸtiren Logo, ERP sistemi ile çalışan düzeyinden baÅŸlayarak tüm iÅŸletme genelinde kalite ve verimlilik anlayışını yaygınlaÅŸtırıyor.
 

ERP sistemi ürünlerini içeren Logo'nun bu alandaki birimler arası bilgi akışının saÄŸlanması, karmaşık iÅŸ süreçlerinin düzenlenmesi ve müÅŸteri iliÅŸkilerinin etkin yönetimi gibi avantajlar kazandırıyor. 

  • Tüm iÅŸ süreçleri için zengin iÅŸ fonksiyonları
  • Uygun maliyetle uçtan uca yönetim
  • Üretim süreçlerine özel uygulamalar
  • Ä°htiyaca göre özelleÅŸtirme
  • Grup ÅŸirketleri için tek noktadan yönetim
 
 
 

Netsis serisi ürünlerin en kapsamlı versiyonu olarak geliÅŸtirdiÄŸimiz Enterprise, Türkiye ve yurt dışında iÅŸletme ve ÅŸubeleri olan kurumlara yönelik ve bu iÅŸletmelerin tamamı ile entegre ve modüler olarak çalışmaya olanak tanıyor.

Netsis Enterprise 10 kullanıcılı iÅŸletmelerden, 500 kullanıcılı holding yapısındaki çok iÅŸletmeli kuruluÅŸlara kadar çözüm sunuyor. Ä°ÅŸletme/holding mantığı, Oracle veritabanlarını desteklemesi, çoklu dil desteÄŸi, satır bazı güvenlik uygulaması, kurumsal karne ve iÅŸ zekası gibi özellikler Enterprise’ı diÄŸer ürünlerden ayırarak öne çıkarıyor.

Birden Fazla İhtiyacı Karşılayan Yapı

Ä°ÅŸletme/holding mantığı, Oracle veritabanlarını desteklemesi, çoklu dil desteÄŸi, satır bazı güvenlik uygulaması, kurumsal karne ve iÅŸ zekası gibi özellikleri sayesine iÅŸletmenizin bir çok ihtiyacını tek bir çözüm altında karşılayabilir.

 

Üretim ve Planlama

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, deÄŸiÅŸken müÅŸteri sipariÅŸlerinin terminlerine uyum, tedariklerin doÄŸru zaman ve ÅŸekilde yapılması, gereksiz stok barındırmamak ve müÅŸterilerinizi memnun edecek, iÅŸinizi büyütecek yenilik ve iyileÅŸtirmeleri gerçekleÅŸtirmek, geliÅŸmiÅŸ özelliklere sahip üretim ve planlama fonkiyonları ile mümkün.

 

Kurumsal Karne

Finansal verilerin ve rakamların yanında müÅŸteri iliÅŸkileri, iÅŸ süreçlerinin iÅŸlerliÄŸi, yenilenme kabiliyeti, kalite, çalışanların performansı, bilgi-iletiÅŸim teknolojilerinin yeterliliÄŸi ve iÅŸlerliÄŸi gibi iÅŸletmenizin rakamlarla belirlenemeyen, tablolarla gösterilemeyen “psikolojik deÄŸerleri” olarak adlandırılan “Kurumsal Karne”, temel iÅŸlevlerin içinde yer alır. 

 

Dinamik Kodlama

Dinamik Kodlama, Netsis Enterprise’de özelleÅŸtirme yapma veya üzerinde çalışacak özel yazılımlar geliÅŸtirme imkanı sunar.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

 

MüÅŸterilerinizi, sizi ve tedarikçilerinizi verimli bir e-birliktelik (e-collaboration) ortamında buluÅŸturarak tedarikçiden müÅŸteriye dek uzanan tüm bilgi akışının elektronik ve ortak bir ortamda gerçekleÅŸmesini saÄŸlar.

Deneme Sürümünü Hemen Başlat


Bir Saat İçerisinde 3 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!